Izsludināts projektu konkurss “Darīsim paši 2016”.

2016, gada 11. martā tiek izsludināts nu jau gadskārtējais pašvaldības projektu konkurss “Darīsim paši 2016”. Pamatā visi nosacījumi paliek kā iepriekš. Arī šogad gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas varēs pieteikties finansējumam publisku pasākumu, arī apmācību, rīkošanai, vai publiskās infrastruktūras uzlabošanai. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, netiks atbalstīti projekti, kas paredz daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu remontu. Daudzdzīvokļu mājām var tikt atbalstīti pasākumi pagalmu labiekārtošanā vai fasādes uzlabošanai no “redzamās” puses. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šinī gadā, priekšroka būs tiem projektiem, kuriem būs ietekme uz lielāku sabiedrības daļu, respektīvi, kur labuma guvēju skaits būs lielāks. Šogad kopējais finansējuma apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielināts par 500 eiro un sastāda 3000 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamā summa joprojām ir 500 eiro. Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz tiem iesniedzējiem, kuru projekti tika atbalstīti iepriekšējā gadā,- laipni aicināti darboties arī šogad.  Projektus varēs iesniegt līdz 2016. gada 7. maijam. Nolikums ar pielikumiem, tanī skaitā pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Author: Armands Radzuška