Izsludināts Vaiņodes novada pašvaldības projektu konkurss “Darīsim paši 2021”.

Arī šajā gadā, kad valstī un Pasaulē ir ārkārtēja situācija, tiek izsludināts Vaiņodes novadu pašvaldības, nu jau tradicionālais mazo projektu konkurss „Darīsim paši”.  Lai gan pamata ideja un nosacījumi palikuši iepriekšējie, konkursa „Darīsim paši 2021” Nolikumā ir arī izmaiņas. Laikā, kad ir aizliegta, vai ierobežotas iespējas publisku pasākumu rīkošanā, konkursa Nolikumā ir iekļauta prasība, ka paredzot kādā projektā sabiedriskas aktivitātes, jāsniedz informācija par projekta realizāciju valstī noteikto ierobežojumu apstākļos, par iespējamajiem alternatīvajiem risinājumiem, kas atkarīgi no noteikto ierobežojumu stingrības pakāpes. Protams, ka projekta iesniegšanas laikā mēs nezinām,  kādi būs ierobežojumi pēc dažiem mēnešiem, taču šie ir jautājumi, par kuriem ir jāpiedomā, iesniedzot projektu, kas paredz sabiedriskas aktivitātes.  Iesniegumā var tikt atrunāti vairāki iespējamie scenāriji.  Jāatgādina, ka projekta darbību pārdomātība  un izmaksu pamatotība ir galvenie rādītāji, kas liecina par projekta realizētāju attieksmi pret  uzdevumu, kuru sev izvirza un līdz ar to iesniegtā projekta kvalitāti.

Arī šogad kopējais pieejamais finansējums ir  3500 euro un jauninājums, kas ieviests  konkursa „Darīsim paši 2021” Nolikumā ir tas, ka Nolikuma 2.3. nosaka: „Viena projekta īstenošanai maksimālais pieejamais finansējums ir EUR 700 (ja iesniegti un atbalstīti 5 projekti). Ja nav iesniegti, vai atbalstīti pieci projekti, tad atbalstītajiem projektiem komisija  var lemt par papildus finansējumu, konkursam piešķirtā finansējuma ietvaros.”  Tas nozīmē, ka laba ideja var gūt lielāku atbalstu no pašvaldības puses, kā sākotnēji plānots, jo līdzšinējā pieredze rāda, ka atsevišķi projekti ir realizēti ar ievērojamu pašfinansējuma daļu. Šis varētu būt tas gadījums, kad projekta iesniedzēji ir ieguvēji, ietaupot pašfinansējuma daļu.

Projektu īstenošanas laiks: no 2021. gada 1. jūnija, līdz 2021. gada 1. Decembrim.

Konkurss „Darīsim paši 2021” tiek  izsludināts  2021 gada 31. martā, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir  2021. gada 10. maijs, plkst. 16:00.

Tāpat kā iepriekš, ar konkursa Nolikumu var iepazīties Vaiņodes novada mājas lapā ŠEIT. Kontaktpersona ar konkursu saistītos  jautājumos ir Vaiņodes novada domes projektu vadītājs Oskars Zvejs,  tālrunis 269360817, vai e-pasts projekti@vainode.lv

Lai idejas realizējas!

Author: Armands Radzuška