Jaunie noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku un to vaislas materiāla sertifikāciju saglabās līdzšinējo kārtību

Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtību.

Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā sertificē liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaisliniekus, to spermu, olšūnas un embrijus, ja vaislinieku vai vaislas materiālu ir paredzēts izmantot audzēšanas programmas īstenošanai.

Tāpat kā līdz šim, vaislinieku un vaislas materiāla sertifikāciju nodrošinās attiecīgā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība un krustojuma cūku audzētāju organizācija. Noteikumos iekļauti gan Dzīvnieku audzēšanas regulā paredzētie, gan papildu kritēriji, kuri biedrībām un organizācijām jāņem vērā, izvērtējot vaislinieku un vaislas materiāla atbilstību izmantošanai vaislai, lai ciltsdarbā tiktu izmantoti tikai augstvērtīgākie dzīvnieki un to vaislas materiāls.

Noteikumi paredz, ka dokumenti, kas apliecina vaislinieku un vaislas materiāla atbilstību izvirzītajiem sertifikācijas kritērijiem, nav jāuzrāda papīra formātā, ja tie ir biedrības vai organizācijas rīcībā un apskatāmi Lauksaimniecības datu centra datubāzē vai pašas biedrības vai organizācijas uzturētā datubāzē.

Jaunā kārtība nemaina pašlaik pastāvošo vaislai izmantojamo liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtību. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās izsniegtie sertifikāti būs derīgi arī turpmāk, ja vien tie netiks anulēti atbilstoši šajos noteikumos noteiktai kārtībai.

Jaunie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumus Nr. 420 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība”.

Noteikumi “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška