Apstiprināta kārtība lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes apliecināšanai

Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus “Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība”.

Noteikumi nosaka tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, to vaislas materiāla un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku un to vaislas materiāla izcelsmi apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtību. Noteikumi paredz, ka tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieku un to vaislas materiāla izcelsmi apliecinās zootehniskais sertifikāts, bet to lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmi, kuri nav tīršķirnes lauksaimniecības dzīvnieki vai krustojuma vaislas cūkas un neatbilst uzņemšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā,– izcelsmes apliecinājums.

Ar zootehnisko sertifikātu jānodrošina pārdošanai paredzētie vai Latvijā ievestie tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieki, krustojuma vaislas cūkas un to vaislas materiāls. Zootehnisko sertifikātu un izcelsmes apliecinājumu, tāpat kā līdz šim, izsniegs attiecīgā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība un krustojuma cūku audzētāju organizācija.

Zootehniskais sertifikāts tīršķirnes vaislas liellopiem, cūkām, aitām, kazām, zirgiem un krustojuma cūkām tiks izsniegts atbilstoši Dzīvnieku audzēšanas regulas prasībām, ko piemēro no 2018. gada 1. novembra. Pārējo sugu tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvniekiem, kas tiek audzēti valstī, kā arī to vaislas materiālam zootehniskais sertifikāts tiks izsniegts, un tajā tiks norādīti dati atbilstoši noteikumos paredzētajai kārtībai.

Noteikumos iekļautas normas par izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtību dzīvniekiem, kas nav tīršķirnes lauksaimniecības dzīvnieki vai krustojuma vaislas cūkas, lai nepieciešamības gadījumā varētu apliecināt minēto dzīvnieku izcelsmei.

Jaunie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumus Nr. 419 “Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība”.

Noteikumi “Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška