Grozījumi noteikumos ļaus putnu gripas konstatēšanas gadījumā reaģēt strauji

Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Grozījumi noteikumos dod Pārtikas un veterinārajam dienestam tiesības noteikt periodu, kurā ir jāievēro noteikti bioloģiskās drošības pasākumi, piemēram, aizliegums mājputnus turēt ārā.

Tā kā augsti patogēnās putnu gripas vīruss izplatās ļoti strauji, iespējams, var būt nepieciešams nekavējoties pieņemt lēmumu, nosakot mājputnu turētājiem konkrētus pasākumus noteiktā periodā, tādējādi mazinot augsti vīrusa pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem.

Lai uzlabotu putnkopju un citu putnkopības nozarē iesaistīto personu informētību par augsti patogēnās putnu gripas izplatības draudiem un pasākumiem, ZM savā tīmekļvietnē ir izveidojusi atsevišķu putnu gripas jautājumiem paredzētu sadaļu “Putnu gripa”. Tajā ir publicēta svarīgākā informācija par normatīvajiem aktiem, kas nosaka putnu gripas uzraudzības un apkarošanas kārtību, kā arī bioloģiskās drošības prasības novietnēm, kurās tur putnus.

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 “Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška