Grozīta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija

Valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska zonas Latvijā.

Latvijā ir konstatēti jauni mežacūku saslimšanas gadījumi ar ĀCM, tādēļ tiek grozīta ĀCM I un II riska zonu teritorija*. Ņemot vērā to, ka pēc ĀCM uzliesmojuma mājas cūku novietnē ir veikti visi normatīvajos aktos paredzētie pasākumi, vairāki apgabali tiek pārvietoti no ĀCM III riska zonas uz II vai I riska zonu.

Turpmāk Aizputes un Kuldīgas novadā I riska zona saglabāsies Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas un Kazdangas pagastā, Kuldīgas novada Gudenieku pagastā. No jauna I riska zona ir noteikta Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagastā, Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagastā un Rucavas novada Dunikas pagastā, kā arī Aizputē.

Turpmāk II riska zona noteikta visā Auces novadā, visā Dobeles novadā, visā Jelgavas novadā, visā Neretas, Ozolnieku, Vecumnieku, Skrundas, Tērvetes un visā Priekules novadā. ĀCM II riska zona noteikta Brocēnu novada visā Blīdenes pagastā un Remtes pagasta daļā uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, arī Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagastā, arī Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagastā, kā arī Aizputes novada Kalvenes pagastā un Durbes novada Durbes un Vecpils pagastā.

Savukārt III riska zona turpmāk saglabāsies Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagastā, Remtes pagasta daļā uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109 un Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagastā.

Noteikumi arī noteic pienākumu dzīvnieku īpašniekam nodrošināt par 60 dienām vecāku cūku līķu patologanatomisko sekciju un paraugu noņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem uz ĀCM, lai veicinātu ĀCM agrīnu konstatēšanu.

Noteiktas arī marķēšanas prasības svaigai gaļai, kas iegūta no cūkām, kuru izcelsmes novietne atrodas aizsardzības un uzraudzības zonā.

Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* Pēc ĀCM uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:

  • III riska zona tiek noteikta pēc ĀCM gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;
  • II riska zona tiek noteikta pēc ĀCM gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;
  • I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

Author: Armands Radzuška