Kā pareizi šķirot atkritumus?

Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens Vaiņodes novada iedzīvotājs var rūpēties par dabas resursu taupīšanu, jo pareizi sašķiroti atkritumi tiek pārvērsti ražošanas izejvielās, kas ir izmantojamas atkārtoti. Tādējādi mazāk atkritumu nonāk atkritumu noglabāšanas poligonos. Šķirošana ir arī teicams veids, kā samazināt rēķinus par gružu izvešanu, jo šķirotajiem atkritumiem paredzētie konteineri, ja tajos nav sadzīves atkritumu piejaukumu, tiek iztukšoti bez maksas. Pirms izmest atkritumus, lūdzam uzmanīgi iepazīties ar informāciju, kas izvietota uz konteineriem, – uz tiem ir norāde par to, kādam materiālam kurš konteiners ir paredzēts. Šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus. Ja tajos tiek konstatēti sadzīves atkritumi, konteineri tiek izvesti par maksu.

Darbu uzsācis dalīti vākto atkritumu laukums

Vaiņodes novada komunālās nodaļas teritorijā, Vienības ielā 6, darbu uzsācis dalīti vākto atkritumu laukums, kur katram atkritumu veidam ir savs konteiners – atsevišķs konteiners papīram un kartonam, plastmasas iepakojumam, stiklam, metālam un koksnei.

Papīram paredzētajā konteinerā drīkst mest avīzes, žurnālus, biroja papīru, grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu un kartona kastes. Kartona kastes pirms izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes. Šeit jāpiebilst, ka tetrapakas ir jāizmet kopā ar sadzīves atkritumiem.

Konteinerā plastmasas atkritumiem var likt tīru un sausu plastmasas iepakojumu – PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm, taču tās ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus.

Stiklam šķirošanas laukumā ir 2 dažādi konteineri – viens tīrām stikla burkām un pudelēm, bet otrs logu stiklam, spoguļiem un stikla traukiem.

Konteinerā metālam izmetamas saplacinātas dzērienu skārdenes un tīras konservu kārbas.

Lielgabarīta konteinerā koksnei var atbrīvoties no vecām koka mēbelēm un citiem koksnes atkritumiem.

Ar laiku laukumā varēs atbrīvoties no savu laiku nokalpojušas elektrotehnikas, baterijām un spuldzēm.

Dalīto atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks:
Otrdien       15.00 – 19.00
Trešdien     10.00 – 14.00
Ceturtdien 10.00 – 14.00
Piektdien   12.00 – 16.00
Sestdien     10.00 – 14.00
Svētdien, pirmdien – brīvs

 

Ko nedrīkst mest sadzīves atkritumos?

Sadzīves atkritumos nedrīkst mest lielgabarīta atkritumus, piemēram, nolietotās mēbeles, arī būvgružus. Tāpat sadzīves atkritumos nav vietas autoriepām, spuldzēm, savu laiku nokalpojušai sadzīves tehnikai, elektroprecēm un elektronikai, kā arī medicīnas precēm un medikamentiem.

Svarīga ziņa – ja ir izmetami lielgabarīta atkritumi, jāsazinās ar “Vides pakalpojumu grupu”, zvanot pa tālruni 6 345 7777 vai sūtot e-pastu: info@vpgrupa.lv. Jāatgādina, ka lielgabarīta sadzīves atkritumi tiek izvesti par to pašu tarifu kā parastie sadzīves atkritumi – 14,39 EUR/m3 (ieskaitot PVN)

Tiem, kam atkritumu šķirošana šķiet gana sarežģīts uzdevums, iesakām sākt ar vienkāršāko – parūpēties, lai plastmasas pudeles, trauki un vāciņi tiktu glabāti atsevišķi. Tas neprasa daudz piepūles, turklāt ikdienā plastmasas materiāli sastopami ļoti daudz. Saplacinātas PET pudeles un citu plastmasas iepakojumu var kompakti salikt kaut vai iepirkumu maisiņā. Tiklīdz piepildīts, izmest to tuvākajā plastmasai paredzētajā konteinerā. Vienkārši, taču efektīvi!

Pielikums (.pdf)

Author: Armands Radzuška