Kā saņemt savu e-adresi

No 2019. gada sākuma e-adresi var izmantot visi, tāpēc būtu labi zināt, kā to pieslēgt.

Lūdzu noskatieties video, tajā vienkāršā veidā tiek paskaidrots kā iedzīvotājiem pieslēgt e-adresi.

Kā saņemt savu oficiālo e-adresi:

Jautājumi par e-adresi un pieteikumu forma – https://www.latvija.lv/lv/BUJEadrese

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 10.pantam privātpersonām, kas izmantos portālu Latvija.lv, būs pieejama funkcionalitāte, kas ļaus piešķirt tiesības uz e-adreses kontu citai fiziskai personai.

Informējam, ka šāda funkcionalitāte nebūs pieejama no 01.01.2019 no VRAA neatkarīgu iemeslu dēļ. Plānots, ka funkcionalitātes pieejamība tiks atjaunota līdz 01.02.2019.

Author: Armands Radzuška