Kancelejas preču piegāde Vaiņodes novada pašvaldības iestādēm

Rezultāti –

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, paziņo, ka iepirkumā “Kancelejas preču piegāde Vaiņodes novada pašvaldības iestādēm”. Identifikācijas Nr: VND-2019/2. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Charlot”, (40103008290)  Ieriķu iela 2a-1, Rīga, Latvija,
LV-1084

Līgumcena EUR 8577.46 bez PVN

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, izsludina iepirkumu, – atklātu konkursu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. pantam.

Iepirkuma nosaukums: „Kancelejas preču piegāde Vaiņodes novada pašvaldības iestādēm”. Identifikācijas Nr: VND-2019/2. Iepirkums nav sadalīts daļās. Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 2. aprīļa plkst. 10:00. elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.
Pilna iepirkuma dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18400

Author: Armands Radzuška