Kāpēc atkritumu izvešana kļūst dārgāka?

No nākamā gada 1. janvāra Vaiņodes novadā par viena kubikmetra nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā EUR 17,05 (t.sk. PVN 21%). Tas nozīmē, ka mazākā – 0,12 kubikmetru konteinera izvešana sadārdzināsies par 6 centiem. No 1. janvāra šis pakalpojums maksās 2,04 eiro līdzšinējo 1,89 eiro vietā.

Atkritumu izvešana sadārdzināsies arī turpmāk

Maksa par atkritumu izvešanu pakāpeniski palielināsies arī turpmāk. Viens no iemesliem – līdz 2020. gadam turpinās pieaugt Dabas resursu nodoklis (DNR). Tas tika ieviests, lai veicinātu dabas resursu saudzīgu izmantošanu, ierobežotu vides piesārņošanu, sekmētu jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu un finansiāli nodrošinātu vides aizsardzības pasākumus.

Lai saprastu, kā DRN ietekmē atkritumu izvešanas maksu, jāpaskaidro, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs sastāvdaļas – par atkritumu noglabāšanu iekasētais dabas resursu nodoklis, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, kā arī atkritumu apsaimniekotāja noteiktā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, Sadārdzinoties kādai no minētajām sastāvdaļām, par atkritumu izvešanu jāmaksā vairāk.

DRN pieauguma mērķis – tīrāka vide

Pakāpeniska DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības (ES) politika, kuras mērķis ir sekmēt atkritumu šķirošanu visās ES valstīs. Lielais mērķis ir sasniegt, lai 2020. gadā Latvijā poligonos apglabātu ne vairāk par 50% radīto sadzīves atkritumu. Diemžēl šobrīd tiek apglabāti vairāk nekā 70%. Nodoklis tiek pakāpeniski palielināts, lai rosinātu iedzīvotājus mainīt savus paradumus un šķirot atkritumus aktīvāk. No 2019. gada 1. janvāra DRN pieaugs līdz EUR 43,00 par katru poligonā noglabātu atkritumu tonnu. 2020. gadā tas sasniegs 50,00 EUR par tonnu. “Vides pakalpojumu grupa” aicina ikvienu  Vaiņodes iedzīvotāju aktīvi šķirot atkritumus, tādējādi mazinot DNR pieauguma ietekmi uz rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu.

Risinājums – aktīva šķirošana

Dažkārt vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs palīdzam dabai, veicinot tās resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu. Pirms izmest atkritumus, lūdzam uzmanīgi iepazīties ar informāciju, kas izvietota uz konteineriem, – uz tiem ir norāde par  to, kādam materiālam kurš konteiners ir paredzēts. Šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus. Ja tajos tiek konstatēti sadzīves atkritumi, konteineri tiek izvesti par maksu. Jāatgādina, ka Vaiņodes novada komunālās nodaļas teritorijā, Vienības ielā 6, darbojas dalīti vākto atkritumu laukums, kur katram atkritumu veidam ir savs konteiners – atsevišķs konteiners papīram un kartonam, plastmasas iepakojumam, stiklam, metālam un koksnei. Tāpat laukumā var atbrīvoties no savu laiku nokalpojušas elektrotehnikas, baterijām un spuldzēm.

Jautājumu gadījumā Vaiņodes novada iedzīvotāji aicināti vērsties Klientu centrā, zvanot pa tālruni 63457777, vai sazināties pa e-pastu, rakstot uz info@vpgrupa.lv .  “Vides pakalpojumu grupas” klientu speciālists sastopams ik trešdienu Vaiņodē, Brīvības ielā 17, 2.stāvā ( ieeja no pagalma puses) no plkst. 14.00 – 17.00.

Author: Armands Radzuška