Karjeras dienas, kuras rīko Nodarbinātības valsts aģentūra no 8. līdz 12.aprīlim.

Dalībai pasākumos var pieteikties gan bezdarbnieki, gan darba meklētāji, gan strādājošie, arī skolēni, studenti utt.

Pieteikties darba interviju simulācijām profesionāla karjeras konsultanta vadībā – pie karjeras konsultantes Lindas Niedolas, Graudu ielā 50, Liepājā, – 215.kabinetā, telefoniski – 63401867, mob.28659289, e-pastā – linda.niedola@nva.gov.lv

Author: Armands Radzuška