Kas tad, ja ne es, un, kad tad, ja ne tagad?

Vaiņodes vidusskolas projekta “Creative Learners, Tomorrow Entrepreneurs” (projekta vadītāja Viktorija Bulavkina) nosaukums precīzi atbilst pašreizējām izglītības nozares pārmaiņām, jo savu nākotni plānojam jau šodien. Cik un ko izdarīsi šodien, būs neatņemams ieguvums turpmāk.

Mācīt un mācīties darot, iesaistoties, izejot ārpus ierobežoto mācību stundu rāmjiem. Nebaidoties kļūdīties, bet iemācoties atpazīt savas kļūdas un protot tās labot.

Laiks no 5. novembra līdz 10. novembrim paskrējis nemanot. Laiks apstāties un mierīgi pārdomāt, kas izdevies, kas nē.

Četru valstu – Latvijas, Horvātijas, Bulgārijas un Spānijas (Katalonijas) skolēni un skolotāji šo laiku pavadīja kopā, lai sadarbotos, mācītos, organizētu un atpūstos.

Jaunu, bagātīgu  pieredzi un neizdzēšamas atmiņas guva ne tikai  piecdesmit projektā iesaistītie Vaiņodes vidusskolas skolēni un skolotāji, bet visi, kuri ikdienā piedalījās, atbalstīja,  aktīvi līdzdarbojas projekta pasākumos.

Vaiņode ir kā mazs punktiņš salīdzinājumā ar pasaules plašumiem, bet kļuvusi atpazīstama ar savu viesmīlību, saliedētību un ieinteresētību uz izaugsmi. Skolēniem bija iespēja komunicēt, sadarboties un sadraudzēties ar triju valstu vienaudžiem ,vecākiem un vecvecākiem bija izaicinājums uzņemt savā ģimenē vēl vienu bērnu, kaut vai tikai uz nedēļu.

Paldies Ilonas Pečules, Kristera Kandera, Līgas Mames, Lindas Ribčikas, Dāvida Bokuma, Deivida Vaitkus, Loretas Pūlītes, Mārtiņa Blumberga, Nikas Strēles, Deivida Strazda, Rajena Vaitkus, Kates Grundmanes, Daniela Jurjeva, Līvas Barutes, Sergeja Guļtjajeva vecākiem, Katrīnas Sneibes un Līgas Puļķes vecvecākiem par viesmīlību, sirsnību , uzņemot viesskolēnu ģimenē.

Esam tikai projekta pašā iesākumā. Darba vēl bezgala daudz, jo projekts ilgst divus gadus. Lai labi iesāktais turpinātos, mūsu skolas skolēni, kuri iesaistījās projektā, skolotājas Viktorijas vadībā turpinās pilnveidot līderības prasmju mācības. Priekšā vēl sagatavošanās braucieniem un braucieni  uz Horvātiju, Bulgāriju, Kataloniju. Bet atziņa, ka “Kas tad, ja ne es, un, kad tad, ja ne tagad” iegūta.

 

Gunta Minka

Author: Armands Radzuška