Kļūsti par audžuģimeni!

Pašlaik Latvijā ir 575 audžuģimenes, kurās ievietots 1200 bērns. Audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju bērnam izaugt ģimeniskos apstākļos. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem.  Par audžuvecākiem var kļūt laulāts pāris vai persona. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Kas jādara, lai kļūtu par audžuģimeni?

1. Jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, jāiesniedz iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta, un psihiatra – narkologa izziņas par veselības stāvokli.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei. Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību. Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.

 

Kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:

– atlīdzību EUR 113,83 mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;
– pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra pašvaldība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (par katru bērnu);
– pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

 

Sīkāku informāciju par audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt Vaiņodes novada bāriņtiesā.

Author: Armands Radzuška