Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes novada domes ēkās

Šā gada 29. novembrī ar pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanu beidzās projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes novada domes ēkās” Nr. KPFI-7/70 realizācija. Vienošanās, kas noslēgta starp Vaiņodes novada domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, paredzēja projektu pabeigt līdz 2012. gada 1. decembrim, kas arī ir izdarīts. Atbilstoši izsniegtajiem ēku energoefektivitātes pagaidu sertifikātiem, ir sasniegta lielāka energoefektivitāte par sākotnēji plānoto. Priecē visi četru objektu,- Vaiņodes vidusskolas, Vaiņodes novada domes, Embūtes pakalpojumu centra, un Vībiņu angāra sakārtotās fasādes. Jūtami samazinājusies nepieciešamība pēc kurināmā. Apkures katlu dūmeņi kūp vairs ne tik intensīvi un īsāku laiku salīdzinot ar pagājušo gadu. Arī atšķirība starp to kāds mikroklimats ēkās valdīja pirms gada un kā ir tagad ir nesalīdzināma.

Author: Mārtiņš