Komunistiskā genocīda atceres brīdis Vaiņodes novadā

14. jūnijā Vaiņodē, Mazkrūtaiņos, Simaitišķos, un Vībiņos notika komunistiskā genocīda atceres brīži. Represētie un visi pārējie klātesošie satikās pie piemiņas akmens Vaiņodē, kur nolika ziedus un aizdedza sveces, pieminot tos, kas nepārnāca un gāja bojā svešumā ar sapni par Dzimteni, ticot, ka tā reiz būs brīva.

Klātesošos uzrunāja Vaiņodes novada pašvaldības priekšsēdētājs Visvaldis Jansons. Dzejas lasījumu un atmiņu stāstus bija sagatavojušas Guna Satovska, Lienīte Rozenbaha un Indra Fjodorova. Notikumus no pieredzētā atmiņā atsauca arī represētie.

Katrā no piemiņas vietām simboliski tika iestādīti ziedi un noturēts klusuma brīdis. Noslēgumā visi klātesošie devās ekskursijā uz Skrundas novada “Garīku” mājām, kur saimniece iepazīstināja ar šitaki sēņu audzēšanu, kā arī pacienāja ar gardo šitaki sēņu zupu, kas Japānā ir imperatoru ēdiens.

Lai arī mēs nespējam represētajiem atgriezt viņu zaudētos tuviniekus, zaudēto bērnību vai jaunību, vēlamies sniegt viņiem morālu gandarījumu, ka viņi nav aizmirsti, bet Latvijas iedzīvotājiem atgādināt par mūsu neseno pagātni ar cerību, ka tā nekad neatkārtosies.

2017.g. 14.jūnijā Komunistiskā genocīda atceres brīdis Vaiņodes novadā foto: I. Strēle

Author: Armands Radzuška