Konkurss “Darīsim paši – 2020”

No 2020. gada 2. marta līdz 3. aprīļa pulksten 16.00, tiek izsludināta pieteikumu pieņemšana gadskārtējam pašvaldības projektu konkursam “Darīsim paši 2020”, kura Nolikums tika apstiprināts 2020. gada 25. februāra domes sēdē (Protokols Nr. 4., 19. punkts). Konkursa pamata ideja nav mainījusies. Arī šajā, tāpat kā iepriekšējos gadus, gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas varēs pieteikties finansējumam publisku pasākumu vai publiski pieejamas infrastruktūras uzlabošanai.

Šā gada konkursa nolikums ir papildināts ar punktiem, kas paredz starpatskaites iesniegšanu un palielina atbildību par sasniegtajiem projekta rezultātiem, stingrāk regulēta finansējuma saņemšanas kārtība.  

Projektu vērtēšana, kā katru gadu, notiks atbilstoši punktu sistēmai- katrs vērtēšanas  komisijas loceklis piešķirs punktus atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un piešķiramajiem punktiem katrā kritērijā (skatīt Nolikuma pielikumu Nr. 5). Projekti saņems augstākus vērtējumus, ja tajā vairāk darbosies paši dalībnieki, ieguldot savu darbu, vai arī projektam būs plaša ietekme,- lielāka mērķauditorija, piemēram kāds publisks pasākums, kurš organizēts plašākai mērķauditorijai.  Projektus vērtēs komisija 5 cilvēku sastāvā, (Nolikuma 4.1. punkts), kuras lēmums būs jāapstiprina Vaiņodes novada domes sēdē.

Kopējais finansējuma apjoms ir 3500 euro. Arī šogad vienam projektam maksimāli pieejamā summa ir 700 euro. Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz tiem iesniedzējiem, kuru projekti tika atbalstīti iepriekšējā gadā,- laipni aicināti darboties arī šogad. Projektu darbību īstenošanas laiks noteikts no 2020. gada 6. maija, līdz 2020. gada 1. decembrim. Gala atskaites iesniegšanas termiņš- 2020. gada 31. decembris

 Nolikums ar pielikumiem, tanī skaitā pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Author: Armands Radzuška