“Kuratiešu” ziņas!

 

“Atpūtas vakars visām paaudzēm”, – ar šādu devīzi 28. jūlija vakarā Embūtes Joda dambī tika organizēts brīvdabas pasākums, kurš ar Vaiņodes novada pašvaldības un labvēlīgo meteoroloģisko apstākļu palīdzību notika patīkamā gaisotnē un bija kupli apmeklēts.

Vaiņodes novada amatierteātris “Kuratieši” izrādīja Andra Niedzviedža komēdiju “Trīsarpus atraitnes”. Tā bija pirmizrāde šogad iestudētajai lugai. Savukārt Nīkrāces amatierteātris “Brinida” izrādīja Jēkaba Janševska lugu “Precību viesulis”, kura arī ir iestudēta šajā gadā. Abu kolektīvu vadītāja un izrāžu režisore ir Inga Ezeriete, kurai arī pieder ideja par šāda pasākuma sarīkošanu Joda dambī. Gan pirms, gan pēc izrādēm klātesošos priecēja Lieģu kultūras nama lauku kapella “Luste”, bet starp izrādēm uzstājās “Ventspils blumīzeristi”.

Abas Joda dambī izrādītās izrādes “Kuratieši” un “Brinida”, 5. augustā izrādīja Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Mūsdienu amatniecības festivāla ietvaros. Šāds festivāls notika trešo gadu un divus gadus tajā uzstājušies arī abi augšminētie kolektīvi. Izmantojot izdevību, Vaiņodes novada amatierteātris  “Kuratieši” vēlas pateikties Vaiņodes novada domei par atbalstu visā kolektīva pastāvēšanas laikā un pateikties tiem skatītājiem, kuri atbalsta mūs apmeklējot pasākumus ar mūsu piedalīšanos, – par aplausiem, smaidiem un labiem vārdiem. Tas mums daudz nozīmē un dod motivāciju neapstāties, iestudēt jaunas lugas un piedalīties dažādos pasākumos, gan mūsu novadā, gan nesot Vaiņodes novada vārdu ārpus tā robežām.

 

Gaidām savā pulkā arī jaunus dalībniekus !

Oskars Zvejs

“Kuratieši” kopā ar lugas “Trīsarpus atraitnes” autoru Andri Niedzviedzi pēc izrādes etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Fotogrāfija no Ingas Ezerietes personiskā arhīva

Author: Armands Radzuška