Kurzeme visiem: mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT: Mīts Nr.5 un buklets par pakalpojumiem

Mīts. Nr.5: Viņi nav spējīgi patstāvīgi dzīvot normāla cilvēka dzīvi un pieņemt lēmumus!

Patiesībā: ikvienam ir nepieciešama kāda speciālista (ārsts, policists, meistars u.c.) palīdzība, arī cilvēkiem ar GRT. Katra cilvēka patstāvība ir vērtējama individuāli, taču, lielākā daļa cilvēku ar GRT ir spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus un iekļauties sabiedrībā, saņemot nepieciešamo speciālistu atbalstu, aprūpi un konsultācijas, kā arī lietojot attiecīgus medikamentus, ja tādi noteikti.

Pielikumā atradīsiet mīta Nr.5 infografiku

Informācija pieejama:

Vēlreiz stipru veselību vēlot Jums un Jūsu tuviniekiem,

Ar cieņu,

Laura Homka

Kurzemes plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 26454574

Rīga, Valguma iela 4a, LV-1048

Author: Armands Radzuška