Kurzemes audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju ģimeņu salidojums

Pateica viens – Dzimtene.
Pateica otrs – Dzimtene.
Pateica trešais – Dzimtene
Un radās tauta!
Pateica tauta – Dzimtene
Un kļuva tauta mūžīga!
(O.Vācietis)

5. un 6. augustā Vaiņodes internātpamatskolā notika Kurzemes audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju ģimeņu salidojums. Pasākuma rīkotāji: Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Sociālo pakalpojumu aģentūra.

Šādas satikšanās organizē, lai priecētu bez dzimto vecāku gādības palikušos bērnus un pateiktu paldies Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir uzņēmušies rūpes par šiem bērniem un devuši mājas un sirds siltumu un drošības sajūtu, bieži vien dzīvu vecāku bāreņiem. Izglītojošas lekcijas pieaugušajiem lasīja bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs un profesors  Anatolijs Danilāns.  “SIA Annels” vadītajās radošajās darbnīcās bērni rādīja savas prasmes un radošumu. Ar dziesmām pateicību audžu vecākiem izteica Kristīne Šomase ar savu komandu. Vakarēšanu dzirkstošajos latgaļu ritmos, un  jautru dejošanu vadīja viesos atbraukusī audžu mamma no Latgales Olga Glaudāne. Svētdien sacentāmies spēkos sporta spēlēs un atbalsta grupā pārrunājām bērnu audzināšanas un ģimeņu tiesību jautājumus.  Lielo atbalsta un pateicības pasākumu apmeklēja audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji kopā ar bērniem no Kurzemes, Zemgales, Rīgas rajona, Vidzemes, kā arī Liepājas pilsētas Bāriņtiesas un Sociālā dienesta pārstāvji, Labklājības Ministrijas un VBTAI darbinieki. Šādās kopā sanākšanās veidojas sadarbību veicinošas saites un rodas pārliecība, ka visi esam sadarbības partneri un darām stipru Latvijas sabiedrību un Valsti.

Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība “Estere” saka lielu, sirsnīgu paldies Vaiņodes internātskolas direktoram un visam kolektīvam, kuri rūpējās, lai audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju salidojuma dalībnieki 5. – 6. augustā justos mīlēti un aprūpēti. Paldies par garšīgo ēdienu, ērtām gultām, laipnību, pacietību un izturību!

Visu dalībnieku vārdā Margita Grulle Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “Estere” vadītāja

Author: Armands Radzuška