Kurzemes pieaugušo izglītības speciālistu tikšanās Vaiņodes vidusskolā

9. decembrī Vaiņodes vidusskolā notika šī gada pēdējā Kurzemes pieaugušo izglītības koordinatoru tikšanās, uz kuru ieradās speciālisti no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes, LiepU Mūžizglītības nodaļas, Grobiņas, Priekules, Kuldīgas, Brocēniem, Ventspils.

Par pozitīvu praksi un iecerēm pieaugušo izglītošanā dažādās jomās runāja skolas direktors Zigmunds Mickus un direktora vietniece Gunta Minka. Par „citādu” mācību stundu organizēšanu, lai klasē mācītais būtu redzams praktiskajā darbā, stāstīja fizikas un ekonomikas skolotāja Iveta Mame, bet savus praktiskos sasniegumus elektropulciņu konkursā demonstrēja 8. klases skolnieks Kristers Kanders.

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte Dr. paed Ingrīda Muraškovska iepazīstināja ar aktualitātēm pieaugušo izglītībā un Erasmus +” projektos .

Pēcpusdienā semināra dalībniekus ar SIA “Daiļrade – koks” Vaiņodes ceha darbu un produkciju iepazīstināja sagataves meistars Kaspars Kirpičenoks.

Semināra novērtējums notika Embūtes tūrisma informācijas centrā (paldies Dinai Ziemelei un Ingunai Ziemelei) kur zāļu tēja un pie mums gūtās pozitīvās atziņas jau tuvināja Ziemassvētku sajūtas, jo pamazām lietus lāses pārvērtās sniegā. 

pieauguso izglitiba

Author: Armands Radzuška