Lauksaimnieki jau saņem vairākus platību maksājumus

LAD informē, ka kopš šā gada oktobra vidus lauksaimnieki saņem Vienotā platību maksājuma (VPM) avansus 70% apmērā no kopējās provizoriskās maksājuma. Ir uzsākts izmaksāt arī maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumu (ADSI).

Tā kā pavasarī lauksaimnieki platību maksājumiem pieteicās elektroniski, tad šajā platību maksājumu sezonā klientiem ir vairāki būtiski ieguvumi. Viens no ieguvumiem – kļūdas bija iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļāva izvairīties no sankcijām. Otrs nozīmīgs ieguvums – šogad lauksaimniekiem ir iespēja saņemt maksājumus ātrāk.

Oktobra mēnesī VPM avansu ir saņēmuši 30 061 klients (2015.gadā oktobrī maksājumu saņēma tikai 3918 klienti), izmaksātā summā šogad ir nepilni 30 miljoni eiro (salīdzinājumam pagājušajā gadā tika izmaksāti tikai 2 miljoni eiro).

2015.gadā ADSI izmaksa tika uzsākta tikai 20.novembrī, bet šogad minēto maksājumu oktobrī saņem 27 880, kuriem kopā LAD izmaksās 19,5 miljonus eiro.

2016.gadā maksājumi tiks izmaksāti pēc šāda grafika:

Atbalsta veids Oktobris Novembris Decembris
Vienotais platības maksājums (VPM) avansa maksājums 70% avansa maksājums 70% avansa (70%) un gala maksājumi
Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI) avansa maksājums 85% avansa maksājums 85% avansa (85%) un gala maksājumi
Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts (BLA) avansa maksājums 85% avansa (85%) un gala maksājumi

Decembrī tiks uzsākts izmaksāt gala maksājumus šādos pasākumos: Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (ZAL), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm (SSG), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem (SMI), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi (SVR), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem (SDA), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem (SAP), Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma (MLS), Atdalītais PPVA par platībām (APL), Atdalītais PPVA par laukaugiem (ALA), Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti (AKC) un Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā (VSMD).

Pārējie maksājumi tiks izmaksāti 2017.gada sākumā.

Author: Armands Radzuška