Lauku atbalsta dienestā darbu ir uzsācis robots Varis

Lauku atbalsta dienestam ir pievienojies jauns darbinieks robots, kuru sauc Varis. Pirmais robota darba pienākums dienestā ir pārbaudīt ziņas par atbalsta saņēmējiem Sodu reģistrā.

Robots dienesta datu bāzē pārskata visus atbalsta pretendentus, pēc tam Lursoft datu bāzē iegūst informāciju par uzņēmuma atbildīgajām personām. Sodu reģistrā Varis pārbauda, vai atbalsta saņēmējs nav sodīts. Iegūto informāciju Varis ievieto dienesta datu bāzē.

Dienests vienmēr ir sekojis jaunākajam moderno tehnoloģiju jomā un savā darbā regulāri ievieš inovatīvus un mūsdienīgus risinājumus. Lauku atbalsta dienesta direktore Anna Vītola – Helviga raksturo robota darbu: “Robots – tā ir iespēja lietderīgi izmantot esošos resursus. Varis strādā visu diennakti, paveicot tehnisku un laikietilpīgu darbu ātrāk, nekā to var izdarīt cilvēks. Mūsu speciālisti tāpēc lielāku uzmanību var pievērst citiem darbiem. Robota darba pienākumus spilgti raksturo arī viņa vārds Varis. Varis patiesi var paveikt ļoti daudz īsā laikā.”

Nākotnē dienests plāno paplašināt robota darbību, iemācot tam intelektuālākas darbības un uzticot jaunus darba pienākumus.

Dienests izsaka pateicību SIA “Lursoft” un Iekšlietu ministrijas Informācijas centram par robota darba atbalstīšanu!

Sabiedrisko attiecību daļa

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

6702783067027384

prese@lad.gov.lv

www.lad.gov.lv

Author: Armands Radzuška