Liepājas “Jauniešu Māja” koncerts Vaiņodes kultūras namā, sestdien, 26.09, plkst. 17.00

Mēs, Liepājas jaunieši, aicinām reģionu iedzīvotājus tajā skaitā jauniešus uz muzikālu koncertu Vaiņodes kultūras namā.
Pasākuma idejas autori ir Liepājas “Jauniešu mājas” un Bērnu un jauniešu biedrības “Skrejceļš” jaunieši, kuri izstrādājuši projektu “Saki dzīvespriekam “Jā”!” ar domu sniegt koncertu vienaudžiem, kuru iespējas apmeklēt koncertus un jauniešu auditorijai paredzētus pasākumus Liepājā ir ierobežotas transporta kustības grafika dēļ. Pasākumā ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem latviešu valodā uzstājas Liepājas 2. mūzikas skolas audzēkņi un Liepājas “Jauniešu mājas” jaunieši.

Nākamie koncerti:
03.10. Bunkas Kultūras nams
07.11. Rucavas novada kultūras nams
14.11. Bārtas Kultūras nams
21.11. Cīravas kultūras nams

Projekts “Saki dzīvespriekam “Jā”!” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Liepājas “Jauniešu Māja”

Author: Armands Radzuška