Līgo svētku ieskaņas pasākumi

22.06.2015.

Plkst. 13.00 – Augustē

Plkst. 16.00 – Vībiņos

Plkst. 19.00 – Vaiņodes parkā

 -x-

 23.06.2015.

Plkst. 23.00  Vaiņodes parkā Līgo balle.
Spēlēs grupa “ Saulvējā” no Kuldīgas.

Author: Armands Radzuška