Likums zaudējis spēku. Kas ir tā vietā?

Tiesību aktu vietne Likumi.lv piedāvā lietotājiem jaunu iespēju – uzskatāmu norādi uz jauno tiesisko regulējumu tiem likumiem, kas zaudējuši spēku.
Šī iespēja ieviesta, analizējot lietotāju vajadzības un pateicoties to ieteikumiem. Proti, šādas informācijas nepieciešamība iezīmējās jau 2016. gadā veiktajā Likumi.lv auditorijas aptaujā.

Plašāk video.

Santa Sāmīte
Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un projektu vadības daļa
Komunikācijas speciāliste

E-pasts: santa.samite@lv.lv
Tālr.:+371 67310675
Mob.: +37129672420
Fax: +371 67313090
www.lv.lv

Author: Armands Radzuška