LUCAS 2018 apsekojums: Zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2018. gada maija līdz oktobrim.

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.

Vienlaikus 221 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.

Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2018 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti šādam mērķim.

Atvainojamies par iespējami sagādātajam neērtībām un traucējumu zemju īpašniekiem un lūdzam jūsu pašvaldību iespēju robežās izplatīt augstākminēto informāciju par šo apsekojumu, piemēram, ievietojot informāciju savā mājas lapā, pie ziņojuma dēļa, pašvaldības avīzē vai tamlīdzīgi. Kā arī lūdzam jūs iespēju robežās izplatīt šo informāciju tieši lauksaimniekiem/zemju īpašniekiem, piemēram, pārsūtot šo e-pastu vai tamlīdzīgi.

Pielikumā – EUROSTAT pavadvēstule (.pdf)

Ivars Pavasars

SIA Vides eksperti

Valdes loceklis

Ganību dambis 24D

Rīga LV-1005

Reģ. Nr.: 40003820612

Tel:+371 27507017

www.videseksperti.lv

Author: Armands Radzuška