MĀCĪBAS 2017.g 28.februārī, pl. 10.00, Durbes k/n, „Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes 2017. gadā”.

TĒMAS:
1) Gada ienākumu deklarācija par 2016.gadu
2) Būtiskākie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
3) Būtiskākie grozījumi nodokļu piemērošanā:
–         iedzīvotāju ienākuma nodoklis
–         valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
–         mikrouzņēmumu nodoklis
–         pievienotās vērtības nodoklis
–         uzņēmumu ienākuma nodoklis
–         citi nodokļi
4) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošana lauksaimniecībā
5) Atbildes uz jautājumiem
Lektore:
Inguna Leibus, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore.

Interesējošos jautājumus lektorei varat iesūtīt Līgai uz e-pastu liga.jesere@llkc.lv, vai zvanot 26263682.

SEMINĀRAM OBLIGĀTA PIETEIKŠANĀS līdz 22.februārim.

Author: Armands Radzuška