Mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem Liepājas pusē

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas biroja tuvākā laikā plānotās maksas mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (AAL):

  1. 2017. gada 24. janvārī plkst. 9:00 Grobiņā (Liepājas rajona partnerības telpās, Krasta iela 12 (2.stāvs), Grobiņa) zināšanu atjaunošanas jeb AAL apliecības pagarināšanas mācības “Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2.reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem” (6 stundas). Pieteikšanās līdz 20. janvārim.Papildus informācija Lauku tīkla mājas lapā – http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2017-01-24-000000/augu-aizsardzibas-lidzeklu-lietotaju-apliecibas
  2. aal_pagarinasana_24_janvaris2017. gada 3. februārī plkst. 9:00 Liepājā (Liepājas konsultāciju biroja telpās, Bāriņu iela 15 (2.stāvs), Liepāja) pamatapmācību augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai (5 stundas). Pieteikšanās līdz 30. janvārim. Papildus informācija Lauku tīkla mājas lapā – http://laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2017-02-03-000000/liepaja-apmaciba-augu-aizsardzibas-lidzeklu

aal_operatora_3februaris3. 2017. gada 7., 8., 9., un 14. martā apmācības “Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana” (grupas nr. LLKC20Lp02). Mācību noslēgumā būs iespējams nokārtot eksāmenu apliecības – Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem – iegūšanai no jauna. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Papildus informācija Lauku tīkla mājas lapā –http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/notikumi/2017-03-07-000000-lidz-2017-03-14-000000/liepajas-puse-apmacibas-augu

aal_jauns_marts

Aleksejs Kačanovs
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultants
Tālr.: +371 27843096
E-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv
Interneta mājaslapa: www.llkc.lv, www.laukutikls.lv

Author: Armands Radzuška