Mācīties mainīt pasaules redzējumu

6.februārī Vaiņodes vidusskolā otro reizi notika LiepU studentu nodarbības. Šoreiz jaunie skolotāji izvēlējās vadīt netradicionālas mācību stundas sociālajās un dabas zinībās, piemērojot mācību saturu un metodes atbilstoši skolēnu vecumam. Ilze Miķelsone, LiepU dr. paed., asoc. profesore, ar skolotājiem runāja par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, atgādināja, ka izglītība paver iespēju pētniecības daudzveidībai, kas arī ir pamatā kompetenču pieejai.
Gan skolotājiem, gan skolēniem svarīgi saprast, ka pasaule nemainās, mainās tikai mūsu redzējums un attieksme pret pasauli, jo mūsu domas un darbošanos nosaka zināšanas, pieredze, realitāte, kas ir personīga un veidojas, aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties. Caur rīcību iemācīties jaunu attieksmi.
Nodarbības beigās skolotāji izspēlēja ģeogrāfijas spēli, rezultātus salīdzināja, izvērtēja savas zināšanas, priekšstatus, pieredzi. Spēles laikā mācījās, kā mainās attieksme, priekšstati, katra redzējums par pasauli.
Kaut gan Meteņus, (kas ir viens no laika griežu punktiem un pavasara gaidīšanas svētki daudzām tautām), svin 7 nedēļas pirms Lieldienām, trešdien, 22. februārī, LiepU studentu 3. nodarbībā skolēni kopā ar jauniešiem pārrunāja latviešu Meteņu atzīmēšanu. Studenti bija sagatavojuši radošus uzdevumus par Meteņu tradīcijām, ticējumiem, ēdieniem, kas motivēja bērnus aktīvi darboties. Skolēni gatavoja Meteņa maskas, dziedāja, zīmēja savu iztēles Meteni, dejoja rotaļdejas. Bērni saka: “Bija jautri!”
9. – 12. klašu skolēni sporta hallē ar aerobikas vingrojumiem “iesildījās”, lai pēc tam mācītos dejot salsu un džaivu sporta un deju stundā.
LiepU sporta un pedagoģijas jomas pasniedzēja pedagoģijas doktore Helēna Vecenāne skolotājus iepazīstināja ar Valsts pētījumu programmas “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)” mērķiem un uzdevumiem. Skolotāji ar interesi un prieku izmēģināja vingrinājumus, kā sevi “izkustināt” pēc nekustīgas darba dienas, un tika pārdomāts priekšlikums ieviest “organizēto starpbrīdi”.
Studenti ar gandarījumu atzīmēja, ka skolēni pēc nodarbībām viņiem teica: “Paldies par stundu! Vai brauksiet vēl?”
Prieks atgriezties, ja gaida.

Author: Armands Radzuška