Mentālās veselības grupa Priekules un Vaiņodes teritorijā.

Projekta “Trešais bloks” ietvaros tiek aicināti jaunieši no bijušo Priekules un Vaiņodes novadu teritorijām pieteikties uz “Mentālās veselības grupu”. Pieteikšanās norisināsies līdz 10. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu.

Ikviens jaunietis, kas dzīvo bijušo Priekules un Vaiņodes novadu teritorijās, un ir vecumā no 13-18 gadiem, tiek aicināts pieteikties “Mentālās veselības grupai”, lai jauniešu vidū aktualizētu jautājumus par mentālās veselības lomu un nozīmi jaunieša dzīvē. Dalība grupā ir vērtīga iespēja, lai jaunieši sev ērtā, drošā un radošā vidē saņemtu iespēju uzzināt kā rūpēties un palīdzēt savai mentālai veselībai.  

Grupa tiek organizēta 4 tikšanās reižu garumā (tikšanās notiks vienu reizi nedēļā), kur būs iespēja vērtīgi pavadīt laiku izmēģinot dažādas sevi izzinošas metodes un uzdevumus, iesaistoties diskusijās ar citiem jauniešiem, pilnveidojot sevi, kā arī izmantojot iespēju tikties ar dažādu jomu speciālistiem.

Dalība “Mentālās veselības grupā” ir bezmaksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Lai pieteiktu savu dalību grupai, dalībniekam ir jāaizpilda pieteikuma anketa atbilstoši savai dzīves vietai:

pieteikšanās Priekules un apkārtnes jauniešiem: https://ieej.lv/Xh76j

pieteikšanās Vaiņodes un apkārtnes jauniešiem: https://ieej.lv/qd5mA

Papildus jautājumu gadījumā sazināties ar Aizputes jauniešu “IDEJU MĀJAS” vadītāju Anci Tīmani pa tālruni 26670756 vai e-pastu – ance@idejumaja.lv

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Author: Armands Radzuška