Mūzikas skolas ziņas

       Vaiņodes Mūzikas skolā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” par izglītības iestāžu mācību procesa pārtraukšanu klātienē, no 23. marta notiek mācības attālināti. Pedagogi plāno mācība procesa norisi specialitātē, mūzikas teorētiskajos priekšmetos un kolektīvajā muzicēšanā atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem un mācību priekšmetu programmām. Saziņa ar audzēkņiem un vecākiem notiek skolvadības sistēmā E – klase, whatsapp, zoom, skype, īsziņās un telefonsarunās u.c. Pedagogi regulāri no audzēkņiem saņem atgriezenisko saikni par paveiktajiem darbiem. Arī interešu izglītības programmās “Māksla”, “Bērnu vokālā studija” un “Kokles spēle” nodarbības notiek attālināti.

      Aprīlī Mūzikas skolai tika plānota akreditācija, bet tā ir atcelta uz nezināmu laiku. Gaidām no ministrijām un Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkojumus.

PALDIES VISIEM AUDZĒKŅIEM, VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM PAR SADARBĪBU! MĒS ESAM SAPROTOŠI, ELASTĪGI, AKTĪVI, ATSAUCĪGI, IZDOMAS BAGĀTI UN RADOŠI!!!

Mācību gada noslēgums attālināti:

 • līdz 15. maijam visos mācību priekšmetos tiek izliktas atzīmes;
 • no 18. – 23. pārcelšanas eksāmeni specialitātēs;
 • no 11. – 28. maijam skolas beigšanas eksāmeni;
 • 25. maijā LIECĪBAS (tiks izsūtītas E – klases pastā).

Mūzikas šogad skolu beigs 8 audzēkņi:

 • Profesionālās ievirzes programmā “Taustiņinstrumentu spēle” – “Klavierspēle” – ŅIKITA BULAVKIN, ANNIJA ZIŅĢENIECE;
 • Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Pūšaminstrumentu spēle” – “Flautas spēle” – AMANDA SIRMĀ, LĪGA MŪRE, TIJA EVELĪNA ČIRKŠE;
 • Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Pūšaminstrumentu spēle” – “Saksofona spēle” – ELĪNA TAUJĒNA;
 • Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Stīgu instrumentu spēle” – “Ģitāras spēle” – DĀVIDS BOKUMS;
 • Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vokālā mūzika” – “Kora klase” – ALISE LIEĢE.

Svinīga diplomu pasniegšana tiek plānota maija beigās, ievērojot Ministru kabineta rīkojumus, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra ieteikumus.


VAIŅODES MŪZIKAS SKOLĀ TIEK PLĀNOTA JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA VISĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS ATTĀLINĀTI 29. MAIJĀ:

 • klavierspēle
 • akordeona spēle
 • flautas spēle
 • klarnetes spēle
 • saksofona spēle
 • ģitāras spēle
 • vijoles spēle
 • kora klase

LŪDZU SŪTĪT PIETEIKUMU BRĪVĀ FORMĀ – AUDZĒKŅA VĀRDS, UZVĀRDS, IZVĒLĒTĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA, VECĀKU KONTAKTI UZ SKOLAS E – PASTU – vainodesmsk@vainode.lv  vai zvanīt direktorei pa tel. 26046101. TIKŠANĀS KLĀTIENĒ NOTIKS AUGUSTA BEIGĀS!


Drīz noslēgsies mācību gads un tuvojas ļoti gaidītais vasaras brīvlaiks. Tik gara vasaras brīvlaika skolēniem nav nekur pasaulē, tāpēc izmantosim vasaras laiku lietderīgi. Ejiet mežā, staigājiet gar jūru, gar ezeriem, upēm un baudiet ūdens viļņu glāstus! Ļaujieties saules un vēja pieskārieniem! Klausieties skaistu mūziku! Izgaršojiet mūsu Latvijas ogas, augļus, dārzeņus un izbaudiet jaukus tējas vakarus ar sev tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Domājiet labas domas, dariet labus darbus, gūstiet labas emocijas no dabas, no padarītajiem darbiem!

LAI MUMS SPĒKS, IZTURĪBA, VEIKSMĪGS MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS UN BRĪNIŠĶĪGA VASARA!

Ar cieņu,

Mūzikas skolas direktore Gunita Riežniece

Author: Armands Radzuška