No 15.09.2016., tiks uzsākta pieteikšanās ES atbalstam piena ražotājiem par īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu (1.kārtai).

Lai pieteiktos atbalstam:

  • līdz 2016.gada 21.septembra plkst.13.00 (Latvijas laiks) EPS jāiesniedz Iesniegums par plānu samazināt piena ražošanu (par dalību samazināšanas shēmā). Iesniegumā pretendents norāda plānoto piena ražošanas samazinājumu, par kuru vēlas saņemt atbalstu. Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti!
  • līdz 2017.gada 14.februārim EPS jāiesniedz Atbalsta izmaksas pieprasījums par piena ražošanas samazināšanu laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim. Pieprasījumā pretendents norāda faktisko piena ražošanas samazinājumu. Ja šis pieprasījums netiks iesniegts, tad atbalsts netiks izmaksāts. Iesniegumi ar nokavējumu netiks pieņemti!

 Pieteikšanās maksājumam ir tikai elektroniska, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Iesniegumu var aizpildīt un iesniegt ar LAD klienta EPS lietotāju vai papildu lietotāju.

 Informācija par šo atbalstu ir pieejama LAD mājas lapā, sekojot saitei  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/es-atbalsts-piena-razosanas-samazinasanai-278.

Author: Armands Radzuška