No 2014.gada pirmā novembra svētdiena Latvijas baznīcās tiek atzīmēta kā Bāreņu diena.

Bāreņu dienā visu konfesiju draudzes un sabiedrība kopumā tiek aicināta pievērst uzmanību bērniem bāreņiem, kuri dažādu iemeslu dēļ neaug ģimenēs.

2017.gada  3.novembrī Vaiņodes novada Inas un Bari Zainutdinovu audžuģimene kopā ar mani tika ielūgti uz tikšanos Rīgas pilī ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondi Vējoni un viņa kundzi Ivetu Vējoni Bāreņu dienai veltītā pasākumā, kurā tika aicinātas audžuģimenes, adoptētāji, aizbildņi, viņu atbalstītāji, draugi un institūciju pārstāvji no visas Latvijas.

Tikšanās laikā, pēc sirsnīga koncerta, klātesošos uzrunāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, sakot: “Bāreņu dienā mēs gribam pateikties ģimenēm, kas atradušas iespēju savās mājās uzņemt bez vecāku gādības palikušus bērnus un devušas viņiem sirds siltumu. Mēs vēlamies arī teikt paldies institūciju darbiniekiem un ikvienam, kurš sniedz atbalstu grūtībās nonākušajām ģimenēm un bērniem.”  Klātesošos uzrunāja arī Labklājības ministrs Jānis Reirs, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis un labdarības maratona “Dod Pieci” radošais kolektīvs kopā ar Rūtu Dimanti.

Pagājušajā, 2016.gadā, uz līdzīgu tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un viņa kundzi Ivetu Vējoni no Vaiņodes novada bija uzaicināta Svetlanas un Vitālija Ribčiku audžuģimene.

Šobrīd Vaiņodes novadā bērniem ģimenisku vidi un rūpi nodrošina 3 audžuģimenes – Inas un Bari Zainutdinovu, Svetlanas un Vitālija Ribčiku audžuģimenes kopš 2006.gada, un Aijas Paupes un Sergeja Ribčika audžuģimene kopš 2009.gada. Aijas Paupes un Sergeja Ribčika audžuģimene rūpes par likteņa novārtā pamestajiem bērniem uzņēmās ietekmējoties no Svetlanas un Vitālija Ribčiku audžuģimenes pozitīvā piemēra, kā arī morālā atbalsta.

Inas un Bari Zainutdinovu audzuģimenē  uzņemas rūpes arī par pašiem mazākajiem bērniņiem jau zīdaiņa vecumā, ģimenē auguši jau 7 zīdaiņi. Ģimene sniegusi atbalstu un pajumti 26 bērniem, Ribčiku audžuģimene – 26 bērniem, Aijas Paupes audžuģimene – 9 bērniem.

Audžuģimenes statusu var iegūt jebkura ģimene, kura jūt sirds aicinājumu palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Vairāk informācijas par audžuģimenes statusa iegūšanu un prasībām tās iegūšanai variet saņemt bāriņtiesā, vai iepazīstoties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1036 “Audžuģimenes  noteikumi”.

Jaunajā gadā bāriņtiesa novēl, lai katrā mājā, sētā un katra sirdī Jaunajā gadā ienāk gaisma un siltums, lai visur iemājo saticība, patiesa mīlestība citam pret citu, domu brīvība un apgaismība, jo kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats nekad nepaliks tumsā.

Gunta Varnovska

Inas un Bari Zainutdinovu audžuģimene
Inas un Bari Zainutdinovu audžuģimene
Svetlanas un Vitālija Ribčiku audžuģimene
Svetlanas un Vitālija Ribčiku audžuģimene

Author: Armands Radzuška