No 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija

Ņemot vērā valdības lēmumu, ka no 9. novembra līdz 6. decembrim valstī būs izsludināta ārkārtējā situācija*, Veselības ministrija uzsver, ka šajā laikā būtiski ir atjaunot prasmes sadzīvot ar Covid-19 tā, lai izdotos ierobežot Covid-19 izplatību, stabilizētu situāciju un būtu iespējams atgriezties ierastajā dzīvē.

Atbilstoši valdības lēmumam no 9. novembra spēkā būs stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi. Tie ir vērsti uz to, lai mazinātu iespējas cilvēkiem pulcēties dažādās publiskās vietās, izvērtējot gan esošos, gan iespējamos riskus infekcijas izplatībai. Svarīgi ir mazināt arī privātos kontaktus ārpus tuvāko cilvēku loka, nepieļaujot infekcijas nodošanu citiem. 

Veselības ministrija uzsver, ka jau šajās brīvdienās nedrīkst aizmirst par piesardzības pasākumiem, ievērojot 2 metru distanci no citiem, lietojot sejas masku, kur tas nepieciešams, un citas līdz šim jau noteiktās prasības. 

Šobrīd galvenais mērķis ir stabilizēt situāciju, novēršot strauju Covid-19 izplatību. Savukārt ilgtermiņā ir jāpanāk, lai cilvēku skaits, kas saslimst ar Covid-19, samazinās un nonākam situācijā, kad ir iespējams mazināt noteiktos ierobežojumus. Vienlaikus ir svarīgi saglabāt pieejamu veselības aprūpi, tai skaitā plānveida pakalpojumus.

Līdz 6. decembrim nedrīkstēs notikt publiski pasākumi klātienē. Savukārt privātos pasākumos vienkopus drīkstēs pulcēties 10 cilvēki un ne vairāk kā divas mājsaimniecības vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka kopā drīkst sanākt cilvēki, kuri dzīvo divos atsevišķos mājokļos, bet ne draugu grupa, kur katrs dzīvo citā vietā. Izņēmums ir bēres, kurās joprojām drīkst sapulcēties 10 piederīgie arī no dažādām mājsaimniecībām. Atļautas būs sapulces, gājieni un piketi ārā, ja tajos nebūs vairāk par 50 cilvēkiem, lai neierobežotu tiesības paust savu viedokli. 

Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkstēs sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Tas nozīmē, ka nedarbosies naktsklubi, diskotēkas, akvaparki, pirtis, SPA, slidotavas, spēļu zāles, bērnu viesību organizēšanas vietas, izklaides un atrakciju centri, batutu parki, kā arī bērnu rotaļu un pieskatīšanas istabas. Pakalpojumus nesniegs arī skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas saloni. Izņēmums ir frizieri, kuri drīkstēs apkalpot klientus tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot 2 metru distanci starp klientiem un uz vienu klientu nodrošinot 10 m2  kopējās telpas platības. Atvērtas apmeklētājiem būs dabas takas.

Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā būs sabiedriskās ēdināšanas vietām, piemēram, kafejnīcām, restorāniem un bāriem. Ēdienu drīkstēs izsniegt tikai līdzņemšanai. Izņēmums ir ēdināšanas pakalpojumi izglītības iestādēs un lidostā, kā arī ēdināšana uz vietas darba vietā, piemēram, rūpnīcā, stingri organizējot cilvēku plūsmu. Kā norāda epidemiologi, aptuveni puse cilvēku, kuri ir saslimuši ar Covid-19, nevar pateikt, kur inficējušies, līdz ar to ir ļoti būtiski mazināt iespējas pulcēties un tikties publiskās vietās u.tml.

Darba laika ierobežojumi noteikti kultūrvietām, piemēram, muzejiem, izstādēm un reliģiskās darbības veikšanas vietām – tās darbu drīkstēs uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00. Sporta klubi drīkstēs strādāt līdz plkst. 22.00, lai novērstu cilvēku, kuri individuāli dodas vingrot, drūzmēšanos.

Savukārt brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros drīkstēs darboties tikai pārtikas veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās), optikas veikali, zoopreču veikali, grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, higiēnas un saimniecības preču veikali, kā arī telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas. Šādi ierobežojumi nepieciešami, lai brīvajā laikā cilvēki lieki nepulcētos tirdzniecības centros atpūtas nolūkos. 

Vienlaikus būs atļauta ielu tirdzniecība un tirdzniecība tirgus teritorijā ārā, taču šeit visiem būs jālieto sejas maskas. Jebkurā tirdzniecības vietā jānodrošina 10 m2 uz vienu apmeklētāju, lai izvairītos no drūzmēšanās.

Darbu turpinās muzeji, izstādes, bibliotēkas un citas kultūrvietas, taču tajās nedrīkst notikt pasākumi. Šīs vietas drīkstēs apmeklēt individuāli vai kopā ar tiem, ar kuriem dzīvo vienā mājsaimniecībā. Darboties drīkst arī baznīcas, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības.

Tāpat kā līdz šim ārkārtējās situācijas laikā nenotiks interešu izglītība klātienē, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, kā arī studijas augstskolās un pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, izņemot praktiskās nodarbības. Nenotiks bērnu nometnes. Valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni turpinās mācības attālināti. Klātienē uz skolu ies 1.-6. klašu skolēni, darbosies pirmsskolas izglītības iestādes un bērnu uzraudzības pakalpojumi.

Sporta jomā nedrīkstēs notikt pasākumi, piemēram, sacensības. Tāpat kā līdz šim paredzēti izņēmumi attiecībā uz starptautisko un augstāko līgu sporta sacensībām. Sporta treniņi un nodarbības drīkstēs notikt ārpus telpām (grupā līdz 10 cilvēkiem, neskaitot treneri) vai attālināti. Klātienē drīkstēs sportot individuāli, kā arī notikt individuālas nodarbības (viens pret viens ar treneri), sporta klubiem uz vienu apmeklētāju nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 publiski pieejamās telpas.

Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas mērķis ir samazināt cilvēku plūsmu un iespējas vīrusam izplatīties, atbildīgi jārīkojas darba devējiem. To pienākums ir nodrošināt attālinātā darba iespējas, ja to pieļauj darba specifika un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi veikt savus darba pienākumus.

Konkrētas prasības noteiktas, organizējot arī tiesvedības procesu un bāriņtiesu darbu, specifiski nosacījumi ir ieslodzījumu vietām. Tāpat stingrāki ierobežojumi būs sociālās aprūpes centriem, lai no infekcijas riska pasargātu to darbiniekus un iemītniekus.

Papildus pieņemtajiem ierobežojumiem, šodien Slimību profilakses un kontroles centrs noteica, ka par valstīm ar augstu saslimstību ir uzskatāmas valstis ar kumulatīvo 14 dienu saslimstības rādītāju virs 50 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Līdz ar to personām, kuras iebrauc Latvijā no valstīm ar augstāku saslimstības rādītāju par 50, pēc 7. novembra plkst. 00:00 ir jāievēro 10 dienu pažizolācija. Valstu saraksts pieejams SPKC mājaslapā.

* Ministru kabineta 2020. gada  6. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Author: Rolands Mozrims