Noslēdzies fotokonkurss “Šis ir mans Vaiņodes novads”.

Ir noslēdzies otrais Vaiņodes novada pašvaldības rīkotais fotokonkurss “Šis ir mans Vaiņodes novads”.
Šajā gadā ar savām fotogrāfijām dalījās 9 Vaiņodes novada iedzīvotāji, kopumā iesūtot 39 fotogrāfijas. Fotogrāfijas tika nodotas publiskam balsojumam Vaiņodes novada pašvaldības sociālajā tīklu kontā facebook.com, kurā ikviens novada iedzīvotājs vai viesis varēja atzīmēt, viņaprāt, labākās fotogrāfijas. Vairāk kā simts pozitīvus vērtējumus saņēma sešas fotogrāfijas – “Migla it visur” (176 balsis), “Meitene ar ķirbjiem” (117), “Elkuzemes dīķis rīta agrumā” (trīs dažādas fotogrāfijas ar 109, 111 un 128 balsīm), “Akmentiņu un ceļu raksti, kā varens putns” (101 balss).

Paldies visiem konkursa dalībniekiem: A. Radzuškam, E. Pragulbickai, I. Dreimanei, I. Mamei, J. Beloivanam, J. Rozenbaham, O. Zvejam, R. Bērziņai un R. Tiļļai.
Pirmo trīs skatītāju simpātiju balvu ieguvējas – E. Pragulbicka, R. Bērziņa un R. Tiļļa  aicinātas saņemt piemiņas balvas Vaiņodes novada domē līdz šā gada beigām.
Paldies ikvienam par uzdrīkstēšanos nenobīties un parādīt savu redzējumu par to, kāds ir mūsu Vaiņodes novads. Labākās fotogrāfijas būs redzamas Vaiņodes novada pašvaldības gada kalendārā, tūrisma bukletos, suvenīros.

E. Pragulbicka - Migla it visur
E. Pragulbicka – Migla it visur
R. Tiļļa - Elkuzemes dzirnavu dīķis rīta agrumā
R. Tiļļa – Elkuzemes dzirnavu dīķis rīta agrumā
R. Bērziņa - Akmentiņu un ceļu raksti, kā varens putns
R. Bērziņa – Akmentiņu un ceļu raksti, kā varens putns

 

Author: Armands Radzuška