Novembrī visā Latvijā NVA rīko tiešsaistes akciju personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai

No 8. līdz 12. novembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīko tiešsaistes akciju “Atvērto durvju dienas personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai”, kuras gaitā darba devēji tiks informēti par valsts atbalstu personu ar invaliditāti nodarbināšanai, uzņēmēju ieguvumiem, nodarbinot darba ņēmējus ar invaliditāti, būs arī darba devēju pieredzes stāsti.

Akcijas ietvaros Zoom platformā norisināsies reģionālie tiešsaistes pasākumi, darba devējus uzrunās un cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumus skaidros Labklājības ministrijas pārstāvji, NVA speciālisti, ergoterapeits un uzņēmēji, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. Darba devējiem būs iespēja arī uzdot jautājumus.

Akcijas tiešsaistes pasākums Vidzemē norisināsies 8. novembrī, Kurzemē – 9. novembrī, Zemgalē – 10. novembrī, Rīgas reģionā – 11. novembrī, Latgalē – 12. novembrī. Visi pasākumi tiešsaistē sāksies plkst. 13.00.

Dalībai tiešsaistes pasākumos darba devējus aicinām pieteikties elektroniski, aizpildot anketu NVA vietnes sadaļā “Atvērto durvju dienas personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai

Savukārt visi interesenti tiešsaistes pasākumu translāciju varēs vērot NVA Facebook lapā.

NVA direktore Evita Simsone: “Atvērto durvju dienu akciju personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai mēs rīkojam ik gadu, sākot ar 2017. gada rudeni.  Pirmajos trīs gados mēs organizējām darba meklētāju ar invaliditāti un darba devēju klātienes satikšanos darba vidē, piedāvājot iespēju labāk iepazīt vienam otru darba vidē. Pērn un šogad, Covid-19 pandēmijas apstākļos, akciju rīkojam tiešsaistē, un šoreiz akcijas uzmanības centrā būs darba devēji. Informēsim, skaidrosim, dalīsimies pieredzē un motivēsim darba devējus nodarbināt darba meklētājus ar invaliditāti. NVA pieredze liecina, ka vairums darbspējīgo darba ņēmēju ar dažāda veida invaliditāti veiksmīgi iekļaujas darba tirgū un, saņemot viņiem nepieciešamo atbalstu un palīdzību, savus profesionālos pienākumus veic tikpat labi kā citi darbinieki.

2021. gada 9 mēnešu laikā pastāvīgā darbā iekārtojās 2 907 NVA reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti: 368 strādā augstas kvalifikācijas profesijās, 1338 – vidējās kvalifikācijas profesijās, 842 – zemas kvalifikācijas profesijās. Savukārt 287 bezdarbnieki ar invaliditāti šī gada 9 mēnešos ar NVA atbalstu uzsāka darbu subsidētajās darbavietās.

NVA reģistrētajiem klientiem ar invaliditāti ir pieejami visi NVA īstenotie pakalpojumi. Ar NVA atbalstu viņi var saņemt karjeras konsultācijas, palīdzību darba meklēšanā, reģionālās mobilitātes atbalstu, piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības programmu apguvē, atbalsta pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, strādāt subsidētajās darba vietās, iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos un izmantot citus pakalpojumus. Vairākos NVA mācību un nodarbinātības pasākumos bezdarbniekiem ar invaliditāti pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumi.

Lai atvieglotu bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos pastāvīgā darbā, NVA sniedz atbalstu arī viņu nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku, proti – ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, darba attiecību sākumposmā NVA darba devējam piedāvā dotāciju personas ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai un dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītāja apmaksai. Kopā ar darba devēju šim atbalstam var pieteikties arī nodarbinātais ar invaliditāti, ja ir nepieciešama surdotulka, atbalsta personas vai ergoterapeita palīdzība.

Lai veicinātu darba devēju izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām, NVA filiālēs darba devējiem tiek rīkotas konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu, bet NVA mājaslapā jebkurā laikā ir pieejams katalogs par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem.

Uzziņa: 2021. gada oktobra sākumā NVA bija reģistrēti 8307 bezdarbnieki ar invaliditāti, kas ir 15,2% no kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaita valstī. 43,3% bezdarbnieku ar invaliditāti ir iegūta pamatizglītība vai vidējā vispārējā izglītība, 43,5% – profesionālā izglītība, 11,1% – augstākā izglītība.

Author: Armands Radzuška