NVA sadarbībā ar Google piedāvās digitālo prasmju apguves iespējas

Lai atbalstītu darba ņēmējus, kuri Covid-19 pandēmijas dēļ ir zaudējuši vai var zaudēt darbu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un uzņēmums “Google” NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, reģistrētajiem darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautām personām piedāvās iespēju bez maksas tiešsaistē apgūt vai pilnveidot darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes.

Uzņēmums “Google” šogad nodrošinās 200 NVA klientiem mācības un profesionālo sertifikātu iegūšanu četrās programmās: “Google IT”, “UX dizains”, “Datu analīze”, “Projektu vadība”. Paredzēts, ka iesaistīties “Google” atbalstītajās mācībās varēs simts NVA klientu, kuri bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu ieguvuši Covid-19 pandēmijas laikā, sākot ar 2020.gada 1.martu, kā arī simts nodarbināto, kuri var zaudēt darbu Covid-19 pandēmijas dēļ. 

NVA direktore Evita Simsone: “Lai atrastu darbu vai saglabātu savu darbavietu mūsdienu strauji mainīgajā darba tirgū, ir nepārtraukti jāmācās, jāpilnveido savas profesionālās zināšanas un prasmes. Šobrīd, kad Covid-19 pandēmijas dēļ daudzi cilvēki ir zaudējuši darbu, ir īpaši svarīgi operatīvi piedāvāt viņiem mūsdienīgas iespējas celt savu konkurētspēju darba tirgū,  apgūstot aktuālas, darba devēju pieprasītas digitālās zināšanas un prasmes. Reģistrējot vakances un izvērtējot darba devēju prasības dažādām profesijām, mēs redzam, ka pieprasījums pēc digitālajām prasmēm aizvien straujāk ienāk pat vienkāršajās profesijās. Digitālā transformācija, kas norisinās darba tirgū, Covid-19 pandēmijas ietekmē ir paātrinājusies vēl straujāk. Digitālo prasmju apguve šodien ir nepieciešamība, darba ņēmēja veiksmīgas karjeras pamats. Esmu gandarīta par mūsu sadarbību ar uzņēmumu “Google”, kas mūsu klientiem paver jaunas iespējas digitālo prasmju apguvei.

Paulius Vertelka, “Google” Sabiedriskās politikas vadītājs Latvijā: “Visu pagājušo gadu mēs redzējām, kā tehnoloģijas var būt glābiņš cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tehnoloģiju nozīme ekonomikā pēc pandēmijas tikai pieaugs, un “Google” ir šeit, lai nodrošinātu cilvēkiem iespēju gūt labumu no tā, tai skaitā ļaujot atrast jaunu darbu vai attīstīt karjeru. Tā kā arvien vairākās profesijās ir nepieciešamas digitālās prasmes, darba nākotnes izaicinājumu risināšanai nepieciešama sadarbība starp valdībām, uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām. Tāpēc mēs ļoti lepojamies, ka kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru uzsākam Latvijā šo karjeras sertifikācijas programmu. Pat cilvēki bez iepriekšējas pieredzes varēs apgūt jaunas prasmes, kas ir viņiem nepieciešamas augošajās karjeras jomās, piemēram, IT atbalstā, projektu vadībā, UX dizainā un datu analīzē, un saņems profesionālus sertifikātus, kas apliecinās viņu zināšanas un kompetenci.

Mācības notiks angļu valodā starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet NVA mājaslapu: https://www.nva.gov.lv/lv/nva-sadarbiba-ar-google-piedava-digitalo-prasmju-apguves-iespejas

Author: Armands Radzuška