“Pa zaru zariem, pa stīgu stīgām”

Oktobra pēdējā nodarbībā Latvisko tradīciju pulciņa dalībnieki no pupām izveidoja savu “garo pupu”. Tā kā no Miķeļiem līdz Mārtiņiem senie latvieši atzīmēja veļu laiku un ticēja, ka kopā ar rudens miglas vāliem mūs apciemo senču dvēseles, bērni iztēlē radīja pasakās lasīto ceļu līdz debesīm pa pupas “zaru zariem, pa stīgu stīgām”. Šajā pēcpusdienā kopā ar skolotāju Baibu Augusti tika pārrunāti dažādi tautas ticējumi un tradīcijas, aizvadot rudens laiku un gaidot ziemas atnākšanu.

gara-pupa

Author: Armands Radzuška