Par aizvadīto gadu un nedaudz ar skatu nākotnē

Šogad tapuši divi jauni tūrisma bukleti ar nosaukumu “Leišmalīte”, tūrisma piedāvājumiem apvienojoties ar Priekules novadu. “Leišmalīte” ir nosaukums, ko turpmāk dzirdēsiet aizvien vairāk, jo tā mēs centīsimies sevi pieteikt plašākai sabiedrībai.

Pavisam drīz priekšā tūrisma izstāde Balttour 2019, kurā noteikti piedalīsimies. Pieredze rāda, ka tieši dalība izstādē liek par sevi visvairāk manīt, jo vairums mūsu novada apmeklētāju tieši tā ir uzzinājuši par Vaiņodes novadu – Embūti, Lielbātas avotu, Volzbahu.

Sadarbojoties Vaiņodes un Priekules novadu pašvaldībām, aizvadīts arī pirmais kopējais pasākums – tūrisma rallijs. Iekrāta pieredze un zināšanas, tāpēc nākošgad 7. septembrī tūrisma rallijs notiks Vaiņodē.

Ir ļoti liels prieks, ka Vaiņodes novads kļūst interesantāks ne tikai mums pašiem, bet arī iebraucējiem. Prieks par jaunajām pastaigu takām, informācijas stendiem un skatu torni Embūtē. Vaiņodes magnēts šobrīd visos gadalaikos ir Volzbahs ar skatu vērošanas platformām, trepēm un ainavu – to atzīst tūristi! Šķiet, gandrīz vienmēr, cilvēkus var sastapt ejot turp vai no Lielbātas avota. Paldies arī Vaiņodes novada tūrisma uzņēmējiem par sadarbību, paldies par mērķiem un ambīcijām, un lai arī Jums viss izdodas!

Priecīgus svētkus un izdevušos Jauno, 2019. gadu ikvienam Vaiņodes novada iedzīvotājam!

Vaiņodes novada tūrisma meitenes

Author: Armands Radzuška