Par augsto ugunsbīstamību mežos visā Latvijā

Mežos visā Latvijā ir augsta ugunsbīstamība! Nesmēķējiet un nekuriniet ugunskurus mežos un to tuvumā, nebrauciet ar motocikliem un kvadricikliem ārpus ceļiem! Ugunsgrēks var sākties no vismazākās dzirksteles, radot apdraudējumu iedzīvotājiem un zaudējumus mežu īpašniekiem.

Pamanot meža ugunsgrēku, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un pēc iespējas precīzāk norādiet notikuma vietu!

Iedzīvotāju ievērībai! Gadījumā, kad jūsu apdzīvotās vietas tuvumā izcēlies meža vai kūdras purva ugunsgrēks, lai izvairītos no dūmu un to smakas iekļūšanas mājokļos, aizveriet logus un noslēdziet ventilāciju! Aicinām izvairīties no uzturēšanas piedūmotajā vidē un nedoties uz notikuma vietu!

Situācijās, kad ugunsgrēka izplatīšanās apdraud mājas vai apdzīvotas vietas, var tikt uzsākta iedzīvotāju evakuācija, par kuras nepieciešamību klātienē informēs dienestu pārstāvji.

Aicinām pašvaldības iesaistīties sabiedrības informēšanā par ugunsbīstamību mežos, lai iedzīvotāji zinātu, kā novērst ugunsnelaimi un kā rīkoties meža ugunsgrēka gadījumā! Lūdzam pašvaldības ievietot informāciju savās tīmekļa vietnēs un publicēt materiālus informatīvajos izdevumos!

Būsim pateicīgi par atbalstu drošas un informētas sabiedrības veidošanā!

Cieņā

Agrita Vītola
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece

Tālr: 67075871, 27899657
E-pasts: agrita.vitola@vugd.gov.lv

www.vugd.gov.lv                   

Author: Armands Radzuška