Par iespēju mācīties Ogres tehnikumā

Ogres tehnikums ir uzsācis elektronisku pieteikšanos mācībām 2020./2021.m.g. pēc 9. un 12. klases.Aicinām pielikumā pievienoto reklāmas afišu ievietot Jūsu novada mājas lapā un darīt zināmu izglītības iestādēm.Nosūtām OT mājas lapas saiti, kur varattālināti pieteikties mācībām. http://www.ovt.lv/ 

Ogres tehnikuma PKK Inga Lišmane 27072530

Author: Armands Radzuška