Par izmaiņām dzimtsarakstu nodaļas darbībā

Ar 01.11.2021.  ir izveidota Dienvidkurzemes novada dzimtsarakstu nodaļa, juridiskā adrese:

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads

Author: Armands Radzuška