Par konkursu “Labākais sociālais darbinieks”

Šodien publiskajā telpā izsludināts Labklājības ministrijas organizētais konkurss “Labākais sociālais darbinieks 2019”:
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91521-lm-izsludina-konkursu-labakais-socialais-darbinieks-latvija-2019

Aicinām pieteikt pretendentus konkursa nominācijām, kā arī iespēju robežās publicēt informāciju par konkursu Jūsu mājas lapā un pašvaldības informatīvajos izdevumos.

Author: Armands Radzuška