Par pieteikšanos komisijas darbam Dienvidkurzemes novada Medību koordinācijas komisijā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos darbam Dienvidkurzemes novada Medību koordinācijas komisijā.

Komisijas locekļu kandidatūras iesniedzamas  Dienvidkurzemes novada pašvaldībā  līdz 2021.gada 15. oktobrim, iesniedzot personīgi Dienvidkurzemes novada pašvaldībā Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov. vai sūtot uz e-pasta adresi pasts@dkn.lv

Personālsastāvs tiks apstiprināts 2021.gada oktobra sēdē.

Informējam, ka  medību koordinācijas  komisijas locekļi, kuri pieņem lēmumus, kas uzskatāmi par administratīviem aktiem, ir valsts amatpersonu statuss.

Author: Armands Radzuška