Par zemes nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa termiņa izmaiņām 2021.gadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa termiņa pārcelšanu.

Vaiņodes novada pašvaldība informē, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli Covid­19 vīrusa izplatības un tā ierobežošanas dēļ ar 2021. gada 26. janvāra Vaiņodes novada domes lēmumu, prot. Nr.1, 17.p., tiks pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 1. ceturkšņa termiņš no 31.03.2021. uz 15.05.2021. un 2. ceturkšņa termiņš no 15.05.2021. uz 30.06.2021., 3. un 4. ceturkšņa termiņi paliek nemainīgi. Kā arī atgādinām, ka iesakām par nekustamā īpašuma nodokli norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu.

Par zemes nomas maksas termiņu izmaiņu 2021. gadā

Informējam, ka sakarā ar plānoto pašvaldības reformu 2021. gada jūlijā, pašvaldību apvienošanos un plānotajiem/iespējamiem apvienotajiem zemes nomas nosacījumiem, var tikt mainītas nomas maksas lielums un bankas konti uz kuru tiek novirzītas nomas maksas, līdz ar to 2021. gadā nomas maksai ir noteikti 2 termiņi un tiks izsūtīti 2 rēķini. Pirmo rēķinu saņemsiet līdz 28.02.2021, kur nomas maksa tiks aprēķināta par pirmo pusgadu ar samaksas termiņu 30.06.2021, turpretī jūlijā vai augustā pēc apvienošanās saņemsiet otro rēķinu, par otro pusgadu, kura samaksas termiņš būs  22.12.2021.

Author: Rolands Mozrims