Parakstu vākšana tautas nobalsošanai par apturētajiem likumiem notiks no 16. janvāra līdz 14. februārim.

   No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””.

   Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē šī gada 7. janvārī pieņemts lēmums noteikt vienu parakstu vākšanas vietu Vaiņodes novadā adresē: Brīvības iela 17, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. (Vaiņodes tūrisma centrā).

Darba laiks
Pirmdienās, trešdienās, sestdienās un svētdienās no pulksten
9.00 līdz 13.00

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten
15.00 līdz 19.00

   Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem Balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājiem nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase, vai personu apliecība).

   Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, būs iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

  Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 14. februārī. (Iesniegumus pieņem parakstu vākšanas vietā).

Vaiņodes novada VK priekšsēdētaja Anda Žvagule (tel.nr. 28356162),
sekretāre Irēna Bauze (tel.nr. 26375188)

Author: Armands Radzuška