„Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei”

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu, 8.2 panta noteiktajā kārtībā. Iepirkuma nosaukums: „Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei”. Identifikācijas Nr: VND-2015/2 Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015. gada 18. maija plkst. 11:00. Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.

 

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS! 12.05.2015. (.doc)

Author: Armands Radzuška