Pārtikas uzņēmumiem ar nostiprinātām telpu īpašumtiesībām nebūs jāiesniedz dokumentu kopijas PVD

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu, lai veiktu grozījumus pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtībā. Noteikumu projektu ceturtdien, 7. februārī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.

Patlaban visiem pārtikas uzņēmumiem, iesniedzot Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) iesniegumu uzņēmuma atzīšanai vai reģistrācijai, iesniegumam jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina tā tiesības darboties nolūkotajās būvēs (telpās).

Savukārt pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā tiesības darboties nolūkotajās būvēs (telpās) būs jāapliecina tikai tiem pārtikas uzņēmumiem, kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā (kuri telpas nomās), jo PVD sadarbosies ar Valsts zemes dienestu (VZD), lai no zemesgrāmatas datorizētā nostiprinājuma žurnāla nepieciešamo informāciju par nostiprinātajām tiesībām iegūtu elektroniski.

Tādējādi tiem pārtikas uzņēmumiem, kuri uzsāk darbību savā īpašumā esošās būvēs (telpās), samazināsies administratīvais slogs, jo turpmāk nebūs jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.

Vairāk informācijas par noteikumu projektu varat gūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība””. Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška