Pasākumi decembrī Vaiņodes novadā

25.12. plkst. 11.00 SIA “DAIĻRADE KOKS” darbinieku bērnu Ziemassvētku sarīkojums
26.12. plkst. 11.00 Vaiņodes novada pirmskolas vecuma bērnu Ziemassvētku sarīkojums
27.12. plkst. 18.00 Tradicionālais Vecgada pasākums Vībiņos,
28.12. plkst. 18.00 Tradicionālais Vecgada  pasākums Vaiņodes kultūras namā
01.01. plkst. 00.30 Jaungada balle, ar grupu “DRAUGI”, ieejas maksa  5.00 €

Vaiņodes vidusskolā
22.12.2017. plkst. 19.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts, pēc koncerta svinīgais sarīkojums.

Author: Armands Radzuška