Pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos rīkošanas vietu nevajadzēs reģistrēt LDC novietņu reģistrā

Valdība otrdien, 29. janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos.

Normatīvais dokuments par kārtību, kādā organizējami pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, noteic, ka dzīvnieku sacensību, tirgus, izsoles vai izstādes organizētājam ir pienākums reģistrēt plānotā pasākuma norises vietu Lauksaimniecības datu centra (LDC) novietņu reģistrā un nodrošināt to dzīvnieku, kuri piedalās pasākumā, reģistrēšanu attiecīgās novietnes dzīvnieku reģistrā, kā arī nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieka pārvietošanas deklarāciju Latvijā reģistrētiem lauksaimniecības dzīvniekiem, kas piedalās Latvijas teritorijā organizētā pasākumā.

Tomēr pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos tiek organizēti izstāžu zālēs, parkos, pļavās un citās vietās, kuras nav nepieciešams reģistrēt LDC novietņu reģistrā, tādēļ pēc noteikumu stāšanās spēkā pasākuma norises vieta LDC novietņu reģistrā nebūs jāreģistrē. Attiecīgi nebūs jāreģistrē arī dalībai pasākumos pieteiktie dzīvnieki un nebūs jānoformē lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas deklarācija.

Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas samazinās administratīvo slogu personām, kuras organizē pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem, kuru dzīvnieki piedalās šādos pasākumos.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr. 895 “Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška